V poslední době se stále častěji mluví o prospěchu či škodlivosti solárií.

Na rozdíl od slunečního svitu je UV záření v soláriu pod kontrolou, resp. je možné je kontrolovat. To se samozřejmě týká pouze dobře opatrovaných a bezvadných přístrojů, které pracují podle nejnovějších evropských norem, jsou řádně certifikované a udržované.

Předmětná informace hovoří o zvýšení rizika rakoviny o 75 %, avšak již neuvádí, z jakého procentuálního rizikového faktoru je toto číslo vypočteno.

I kdyby byla studie správná neznamená to, že 75 % uživatelů solárií onemocní melanomem. Znamená to, že je pro ně relativní riziko vyšší. Protože je zde popisováno relativní riziko, je procentuální zvýšení, které se jeví jako vysoké, ve skutečnosti pouze nepatrným zvýšením, pokud je původní riziko velmi malé. Abychom uvedli ještě jiný příklad: Vaše roční riziko, že se stanete obětí automobilové nehody, je 0,013%. Pokud se toto riziko zvýší o 75%, jednalo by se o 0,023% nebo 1 : 4.500. Příklad slouží pro relativizaci procenta.

Vadná solária nebo solária na 240 W (i ta jsou ještě někde částečně v provozu) jsou samozřejmě škodlivá jak pro tělo, tak i pokožku, protože dávka záření je příliš vysoká. Před každou návštěvou solária byste se proto měli informovat o stavu přístrojů, tzn., zda jsou pravidelně udržované, kdy byly naposledy vyměněny trubice, jak je přístroj starý, zda je personál správně vyškolený a zda studio vlastní příslušný certifikát. Sami si tak nejlépe uděláte obrázek o kvalitě. Dále byste si měli všímat toho, zda Vám personál dobře poradí, poukáže na event. rizika, která by mohla nastat v souvislosti s onemocněním, které jste prodělali v minulosti, zda dbá na hygienu a poskytne Vám doporučení podle typu Vaší pokožky a zejména podle Vašeho věku. Pokud se budete řídit těmito zásadami, nic nebrání bezpečné návštěvě solária. Přístrojům starším než 5 let nebo dokonce i více byste se měli vyhýbat, protože zpravidla neodpovídají nejnovějším evropským normám a směrnicím a jejich technicky stav může být někdy částečně i povážlivý. Tyto přístroje, kromě jiného, v tehdejší době nepodléhaly prakticky žádným normám, a proto je lze používat jen s maximální opatrností. Platí proto – ruce pryč od starých a použitých (repasovaných) přístrojů, které byly vyrobeny před 5 a více lety. Věříme, že jsme tímto komentářem alespoň trochu situaci vyjasnili a podařilo se nám odstranit nejistotu, kterou byste mohli pociťovat.